Archive for the ‘Blog’ Category

29
cze

Prawo vs codzienne życie

Zawody sądowe uniwersalnie są uznane za zawody zaufania publicznego. Bowiem czy to prokurator, adwokat, radca, notariusz czy komornik, dysponują oni poufnymi wiadomościami na temat życia prywatnego, majątku czy sytuacji kontrahenta. Są oni w głównej mierze zobowiązani do zachowania tajemnicy, asekuracji danych osobowych oraz porządnego zabezpieczenia dokumentacji. Każdy adwokat Gniezno zmuszony jest do zachowania poufności lecz również oraz respektowania zasad moralnych i etycznych w kontekście cenienia prawa. Z tego także powodu, dla każdego z ważniejszych profesji sądowych, powstały kodeksy etyki zawodowej.  [ Read More ]

Read More